Hizmetlerimiz

Klasik Bina Yönetimi Hizmetleri

Klasik Bina Yönetimi Hizmetleri

Apartman Yönetimi, Site Yönetimi, Yöneticilik Hizmetleri

 

Kaliteli ve mutlu bir yaşam ortamı “ Ancak, deneyimli ve profesyonel yöneticilerin bilgi teknolojileri ile desteklenmiş çalışmaları ile sağlanabilir.

 

Profesyonel hizmet ile müşterilerimizin yaşam kalitelerine katkıda bulunan firmamız, apartmanınızda öncelikli olarak hukuka uygunluk ve sizlerin yaşamlarına artı katma değer sağlayacak şekilde yönetilmesi, işletilebilmesi için gerekli yönetim sistemleri kurar.

 

Yönetim Hizmetlerimiz

 • Bina ya da site ile ilgili her türlü gelir ve gider belgelerinin işletme defterine işlenmesi,

 • Bankaya yatırılan aidat ve diğer gelirlerin işletme defterine işlenmesi,

 • Üçüncü şahıs ve firmalarla ilgili ödemelerin yapılması,

 • Aylık olarak hazırlanan gelir ve gider tablolarının kat maliklerine duyurulması,

 • Yıllık Faaliyet Raporunun; yıl sonunda Kat Malikleri Genel Kuruluna sunulması,

 • Kat maliklerine ve denetim kuruluna üçer aylık dönemler halinde faaliyet raporunun sunulması,

 • Borcunu ödemeyen kat maliklerine yasal işlem başlatılmadan önce borç bildiriminin yapılması,

 • İşletme Projesinin hazırlanması ve kat maliklerine tebliğ edilmesi,

 • Aidat ve diğer ortak giderleri ikazlara rağmen ödemeyen kat maliklerine noter kanalıyla ihtarname çekilmesi,

 • Aidat ve diğer ortak giderlerini noterden çekilen ihtarnameye rağmen ödemeyen kat maliklerine icra takibi yapılması ve dava açılarak alacakların tahsil edilmesi,

 • Üçüncü şahıs ve firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması,

 • Bina ya da site ile ilgili konularda doğabilecek üçüncü şahıs ve firmalarla olan hukuki ihtilafların takip edilmesi ve neticelendirilmesi

 • Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması,

 • SGK İşyeri Bildirgesinin hazırlanması ve SGK ‘ya bildirilmesi,

 • SGK’ dan internet kullanım şifresinin alınması,

 • Bina görevlisine ait özlük dosyasının hazırlanması,

 • SGK işe giriş işlemlerinin yapılması,

 • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin düzenlenmesi,

 • Bina görevlisine ait Aylık Ücret Bordrosunun düzenlenmesi,

 • Bina görevlisinin maaş ödemesinin yapılması,

 • Bina görevlisinin SGK Primlerinin yatırılması,

 • Yıllık ücretli izin kullandırılması ve yıllık ücretli izin bordrosunun düzenlenmesi,

 • Asansörlerin aylık periyodik bakım ve onarımının yaptırılması,

 • Bina ya da sitede kullanılan brülör ve kazan ile ilgili periyodik bakım ve onarım yaptırılması,

 • Bina ya da sitede bulunan yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yaptırılması,

 • Dış cephe mantolama işlerinin yapılması, tadilat, bakım ve onarımının yaptırılması,

 • Bina ya da sitedeki ortak alanların elektrik, su tesisatlarında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi,

 • Gerekli görüldüğü takdirde bina ya da sitenin ortak alanlarına ait boya, tadilat, tamir ve bakım işlerinin yaptırılması,

 • Bina ya da site ortak alanlarına ait temizliğin düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması,

 • Bina ya da site çevresinin temizliğinin yapılması, bahçe ve otopark temizliğinin yapılması,

 • Bina ya da sitenin haşere ve kötü kokuları engellemek amacıyla ilaçlamasının yaptırılması,

 • Bina ya da sitelere ihtiyaç duyulan güvenlik ekibinin tahsis edilmesi,

 • Bina ya da sitelerin güvenlik kameralarının, güvenlik alarmlarının taktırılması,

 • Hırsızlık gibi olaylara karşın her türlü tedbirlerin alınması,

 • Güvenlik ihlali esnasında güvenlik birimlerinin olay mahalline en kısa sürede yönlendirilmesi.


Language