KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni  21 Aralık 2022 / Çarşamba

KVKK Aydınlatma Metni 21 Aralık 2022 / Çarşamba

GİZLİLİK POLİTİKASI

Değerli Ziyaretçimiz;

KVKK uyarınca Yalçın Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek, paylaşılabilecek, muhafaza edilebilecek ve gerektiğinde imha edilebilecek olup kişisel verilerin güvenliği için maksimum özen gösterilmektedir.  

Biz, Şirket Adı, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Gizlilik sözleşmesi Yalçın yönetim siz değerli kullanıcılarımızla sağladığı bilgi ve hizmetlerin sunumuna ilişkin hükümleri düzenlemektedir Yalçın yönetim web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı telif hakkı bilgisi gizlilik sözleşmesi ve kabul etmiş sayılacaktır.

 

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri ise; yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanında kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri,  havuz bahçe temizlik ve kontrolü bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimenlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri, her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak, profesyonel site yönetim ve işletim hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler, alarm, ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı kontrolü ve onarımı, konut- mesken toplu konutlarla ilgili site apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek, yıllık site veya binanın maliyet ve ödeme planını yapmak, site veya apartman giderleri ile ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak, hizmet verilen sitelerde konutlarda ve iş yerlerinde ortak giderler ile ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerleri harcamasını yapmak,sitenin ortak ısınma gider planını yapmak, sitelerde ve ortak yaşam alanı oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak ve yaptırmak, sitelerde ve ortak yaşam alanı oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak, iş yerlerinde sitelerde ve site benzeri yaşam alanlarında ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını hesaplamak , site ve binalarda yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırıcı modernizasyon çalışmalarında bulunmak mevzuata uygun, yukarıdakilerle sınırlı kalmayan tüm sair gerekliliklerin ve diğer gerekliliklerin yerine getirilebilmesidir.  

Yukarıda belirtilen amaçlarla tarafımızla veya başka üçüncü kişilerle paylaşmış olduğunuz ve tarafımızca elde edilmiş kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar, hizmet aldığımız ve/veya hizmet alımınız için yönlendirildiğiniz kişi ve firmalar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşlar, özellikle sağlık sorunlarıyla ilgili alınması gereken tedbirler kapsamında önlem alabilecek ve müdahalede bulunabilecek kişi, firma ve birimlerimiz personellerimiz ile kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasından sorumlu olan, destek alınan ve yukarıdaki sayılanlarla sınırlı olmayacak şekilde ihtiyaç duyulan ya da duyulabilecek diğer üçüncü kişilerdir.

Yalçın yönetim tarafından toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. Yalçın yönetim ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standartlarını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir. Bazı durumlarda şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu bilgilere örnek olarak kullandığınız internet browser'ın türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda bilgi konulabilir bu bilgi bilgi belirtici formatında ya da benzeri türden dosya da olacaktır ve birkaç yönden yardımcı olacaktır örneğin kukiler siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlemenizi sağlayacaktır hemen hemen tüm internet browserlerde cookileri harp diskimizden silmek yazılanmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen browserınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

 IP adresiniz Web Sitesinin ve serverlarımızın sürekli çalışır halde bulundurulması, yönetilmesi ve sorunların çözülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Size ait IP adresi sizin tanımlanmanızda kullanılmaktadır.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere http://yalcinyonetim.com/pages/993534/gizlilik-politikasi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Profesyonel hizmet ile yaşam kalitenize katkıda bulunan firmamız, gerekli sistemleri kullanarak sizler için huzurlu bir ortam sağlar.

Language