Hizmetlerimiz

Profesyonel Ekip Hizmetleri

Profesyonel Ekip Hizmetleri

  • Binanızla ilgili tüm yönetimsel konular ve muhasebe çalışmalarının yürütülmesi;

Binalara ait tüm muhasebe işlemlerinin, daire cari hareketlerinin kayıt ve takibi tüm yönetimler için bir problem oluşturmaktadır. Kayıtların düzgün ve zamanında yapılması, yapılan kayıtların kontrollerinin sağlıklı olması yönetimler için zor olmaktadır. Bu kayıt ve takip işlemlerini sizin adınıza merkezimizde profesyonel muhasebe personelleri ile yapılmaktadır. Böylece sizlerin iş yükü ve sorumluluk alanınız azalacaktır.

  • İşletme defterinizin sizin adınıza tutulması ve istediğiniz zamanlarda döküm alınması;

Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetim planı bulunan tüm apartman ve site gibi ortak yaşam alanlarında, yönetimler dönem içerisinde gerçekleşen tüm gelir-gider hareketlerini kayıt altına alıyor ve bütün defterleri denetime sunmak için düzenli tutuyoruz.

  • Personel hizmetleri;

Bünyenizde sigortalı olarak çalışan kapıcı veya  çalışan diğer kişiler için olması gereken;Bordro işlemleri,SGK beyannamelerinin verilmesi, Giriş çıkış işlemlerinin yapılması,İş kanununa uygun çalıştırılması,Haftalık ve yıllık izinlerinin kullandırılması,Yönetimin belirleyeceği bankadaki hesaba tazminat giderlerinin fonlanması İşleri tarafımızdan düzenli olarak takip edilmektedir.

  • Bilişim Hizmetleri;

Daire sakinleri telefonla şirket merkezini aradıklarında hesapları ile ilgili tüm detaylan ve bilgileri anında öğrenebileceklerdir. Daire sakinleri hesap hareketlerini, borç ve alacak, ortak alan giderleri gibi birçok raporu web sitemizden verilecek şifre ile istedikleri anda alabileceklerdir. Bilgisayar vasıtasıyla hesaplarını internet den takip etmek isteyen daire sakinleri için e-mail gönderilerek hesaplarından bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Bu hizmet ile sizler daha şeffaf ve güvenilir bir anlayışla yönetilmiş olacak kat maliklerinin profesyonel yönetime karşı olan güvenini de sağlamlaştıracaktır.

 “ Kaliteli ve mutlu bir yaşam ortamı “ Ancak, deneyimli ve profesyonel yöneticilerin bilgi teknolojileri ile desteklenmiş çalışmaları ile sağlanabilir.

Sitenizin her şeyden önce hukuka uygun ve sizlerin daha rahat yaşamlarınıza yardımcı olacak şekilde yönetilmesi bizim öncelikli hedefimizdir. 

 


Language